האתגר להורים שרוצים לדעת מה שלכל ילד וילדה מגיע לקבל

תנאי שימוש

משתתפים/ות: הפרויקט הוא משפחתי ומיועד לשניים או שתיים: בת/בן הזוג או שותף/ה לגידול הילדים/ות שלכם/ן.

קניין רוחני: כל התכנים וכל החומרים (סרטונים, מצגות ודפי עבודה) עומדים לשרותכם/ן לשימוש אישי. אין להעתיק, לשכפל, להקליט, לצלם, לתרגם, לאחסון במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי שהוא. אין לעשות שימוש מקצועי או מסחרי מכל סוג שהוא בתכנים ובחומרים ללא אישור מפורש ובכתב מד"ר אנאבלה שקד.

משך ההשתתפות: התכנים של פרויקט הדגל יהיו זמינים במשך שנה ממועד ההרשמה. כל תכני פרויקטהורות יהיו זמינים במשך שנה לרוכשי/ות מראש מנוי שנתי, וכל עוד המנוי החודשי בתוקף.

מדיניות ביטולים: לא ניתן לבטל רישום לפרויקט הדגל או למנוי שנתי במידה והמסלול שנבחר הוא בתשלום מראש לכל השנה. עם זאת, אם לא מתאפשר לך להשתתף במחזור אליו נרשמת, ניתן לדחות את התחלת הפרויקט למועד מאוחר יותר. לשם כך יש ליצור קשר עם המשרד office@anabella-sh.com . ניתן להפסיק השתתפות במנוי החודשי בכל עת. במקרה זה תיפסק הגישה שלך לכל חומרי הקורס מרגע הביטול.

הגבלת אחריות: התכנים המופיעים בסרטונים, המצגות ובדפי העבודה נועדו לספק נקודות למחשבה ואינם מהווים תחליף לחוות דעת מקצועית אישית עם אשת או איש מקצוע מוסמך ממקצועות ההדרכה, הרפואה או בריאות הנפש. כל ההדרכות וההצעות בפרויקט הינן כלליות ולא אישיות. כלומר, הן אינן מותאמות למשפחה מסוימת באופן ספציפי. על המשתתפים והמשתתפות לפעול על פי שיקול דעת מתוך הכרות עם הילדים והילדות, והם/ן מצהירים/ות שהם/ן מקבלים/ות על עצמם/ן את האחריות המלאה לכל הבחירות, הפעולות והתוצאות של יישום ההדרכות וההצעות. ד"ר אנאבלה שקד וצוות הפרויקט לא יהיו אחראיות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע בסרטונים, הקלטות, המצגות ודפי העבודה.  

מפגשי הזום: מפגשי הזום מוקלטים ומועלים לאתר הקורס כמשאב למנויים/יות. לעיתים יעשה שימוש בחלקים מצולמים אלו וברישומים בצ'אט הקבוצתי למטרות שיווקיות/אחרות. במידה ואינך רוצה להופיע בהקלטה עליך לכבות מצלמה. המפגשים מתחילים בזמן. שאלות שנשלחו מראש יקבלו עדיפות במענה. רק אם יישאר זמן יהיה ניתן להתייחס  לשאלות שיישאלו במפגשים עצמם.

עזרה מאיתנו: